ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

อบรมค่ายลูกเสือ" นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่4

ดูภาพเพิ่มเติม

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2559