ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 งานทำบุญขึ้นตึกใหม่อาคารเรียนรวม CL02 และงานปีใหม่ 2559

ดูภาพเพิ่มเติม

     ด้วย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานทำบุญขึ้นตึกใหม่ อาคารเรียนรวม CL02 และงานเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2559 ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL02 และลานจอดรถ CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เวลา 06.30 – 09.30 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร และเวลา 17.00 – 22.30 น. เป็นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมวันครู

ดูภาพเพิ่มเติม

     กิจกรรมวันครู ประจำปี 2559" คณะครุศาสตร์ โดย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 คณาจารย์พร้อมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้จัดงานกิจกรรมวันครูขึ้นเมื่อเวลา 06.00-16.00 น. ณ บริเวณสนามฟุตซอล ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า กล่าวอาเศียรวาท การแสดงชุด "วันทาวันครู" การประกวดร้องเพลงเทิดพระคุณครู ประกวดผลงานนักศึกษา การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับครู ส่วนในภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน "สายสัมพันธ์ครู-ศิษย์ครุศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อีกด้วย