ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

บรรยากาศการรับรายงานตัว(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559

ดูภาพเพิ่มเติม

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวังไกลกังวล

ดูภาพเพิ่มเติม