ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ณ กรีน โฮเต็ช แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดโครงการสัมมนา "การพัฒนานวัตกรรม Digital Logistics สำหรับผู้ประกอบการ SME" จัดโดย ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและ บริษัท Khon Kaen MICE Management โดยได้รับเกียรติจากคุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของงาน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก

                     ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุครู ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.๕ปี) ชั้นปีที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับการสอบบรรจุครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย

ในภาพอาจจะมี 24 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก