วีดีทัศน์แนะนำสาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

          ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ) ในวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00-15.30น. ณ อาคาร CL01 **ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ http://www.std.lru.ac.th/web/images/data/lrukku18.04.60.xls

ในภาพอาจจะมี 3 คน