โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่และสาขาที่เปิดรับ

    รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่และสาขาที่เปิดรับ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคปกติประเภทรับตรง 1 ธันวาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559 ภาคปกติประเภททั่วไป 7 มีนาคม 2559 ถึง 8 เมษายน 2559 ภาคพิเศษ (กศ.พ.) 7 มีนาคม 2559 ถึง 8 เมษายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 043-220619 - 080-4131265

 

 งานทำบุญขึ้นตึกใหม่อาคารเรียนรวม CL02 และงานปีใหม่ 2559

ดูภาพเพิ่มเติม

     ด้วย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานทำบุญขึ้นตึกใหม่ อาคารเรียนรวม CL02 และงานเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2559 ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL02 และลานจอดรถ CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เวลา 06.30 – 09.30 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร และเวลา 17.00 – 22.30 น. เป็นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิ