โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2558

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

     คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ร่วมกับผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2558 ในวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง ด.301 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น