ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

        กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศแลกเปลี่ยน ประสบการณ์หลังการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2/2560 ในวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม  2561 และโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตมุ่งสู่วิชาชีพครู ในวันอาทิตย์    ที่ 18  มีนาคม 2561

 

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ณ กรีน โฮเต็ช แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดโครงการสัมมนา "การพัฒนานวัตกรรม Digital Logistics สำหรับผู้ประกอบการ SME" จัดโดย ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและ บริษัท Khon Kaen MICE Management โดยได้รับเกียรติจากคุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของงาน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก