ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

พิธีมอบเสื้อกาวน์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก

ขั้นตอนการสมัคร โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561