ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

         ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัด โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันพุธ ที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๑  และ วัน พฤหัสบดี  ที่ ๑๑  มกราคม ๒๕๖๑  เพื่อให้บุคลากรศูนย์การศึกษาฯ ได้ร่วมเฉลิมฉลองในช่วงของเทศกาลต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ พิธีทำบุญตักบาตร สักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ดูรูปคลิ๊ก

 

 ประกาศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560  (ภาคปกติ)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ)