ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

                     ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุครู ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.๕ปี) ชั้นปีที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในรายวิชาที่จำเป็นสำหรับการสอบบรรจุครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย

ในภาพอาจจะมี 24 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ