วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้บริการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ที่จะทำบัตรใหม่ เชิญติดต่อได้ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

คณะอนุกรรมการประเมิน  เพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะที่๑ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง