วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     ด้วย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่นได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) กศ.พ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวม CL๐๑ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

      ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมCL๐๑

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป