ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กลิ้งด้านบน    

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และโครงการสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเพิ่มพูนประสบการณ์

 

      เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2561 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพครู จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 - 5 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม