ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

         โครงการอบรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมพร้อมในวิชากฏหมายและวิชาชีพครู ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2561 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก

         ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จัดนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL01 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานและทศพิธราชธรรมใาปรับใช้ให้เหมาะสม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังยืน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม !!!!คลิ๊ก