ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

       การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

           ตามที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้เสนอหลักสูตรให้สภาทนายความพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ของสถาบัน เพื่อการรับสมัครบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเข้าอบรมวิชาว่าความ ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากคณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ประกอบด้วย 1. นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการสวัสดิการ/กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 2. นายถาวร มงคลเคหา กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 4 3. นายสุรสิทธิ์ ทุมมา ประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น 4. นายประสิทธิ์ ทองนาเมือง ประธานสภาทนายความจังหวัดบัวใหญ่/กรรมการอำนวยการ 5. นางสาวณัฐสินี วันทมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพสำหรับครูอบรม CPR และได้รับรางวัลแข่งขันชนะเลิศอันดับ 1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป