วีดีทัศน์แนะนำสาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

คณะอนุกรรมการประเมิน  เพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะที่๑ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

 

     ด้วย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่นได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) กศ.พ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวม CL๐๑ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ