วีดีทัศน์แนะนำสาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

      ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมCL๐๑

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

             ด้วย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่นได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา  ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น และ วันที่  ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวม CL๐๑ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐