ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

        ศูนย์การศึกษามหาวิทนาลัยราชภัฏเลย จ. ขอนแก่น โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯการศึกษา อาจารย์จักรกฤษณ์ พงษ์อินทรวงษ์ นำคณะอาจารย์ บุคลากร ศูนย์การศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเกียติจาก ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ และคณะผู้บริหารงานประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับ และเสนอข้อมูล รับฟังแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างสองสถาบัน (วันที่ 29 มีนาคม 25561)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ชมภาพเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก

     การติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ ศูนย์ สำนัก โดย ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง ระหว่างวันที่ 19 - 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ด.301 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ชมภาพเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก