คลังวีดิทัศน์โครงการยุทธศาสตร์

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย มรภ.เลย

 

โครงการจัดทำคู่มือสำหรับดูแลผู้สูงอายุให้รอดพ้นโควิด 19

 

โครงการการทำสบู่เหลวและเจลล้างมือฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด19