ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

การจัดทำเครื่องประเมินความพึงพอใจด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

ดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์&FAX : 043-220619 - 0823013069

การจัดทำเครื่องประเมินความพึงพอใจด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)