ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัครเพิ่มเติม

ภาคพิเศษ กศ.พ.

ใบสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัครเพิ่มเติม

ภาคปกติ เรียน จันทร์ – ศุกร์

ใบสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการสมัครผ่านทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ฟอร์มการรับสมัครสำหรับคุณครูแนะแนว

ใบรายงานตัวและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ค่าธรรมเนียมรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา

แบบบันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสำหรับอาจารย์แนะแนว

สมัครด้วยตนเอง
สมัครด้วยตนเองศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *