ด้วยศูนย์ทดสอบ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อยกระดับฝีมือรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 6 หลักสูตร

ด้วยศูนย์ทดสอบ ศูนย์

Read more

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

            ผู้อำนวย

Read more

ศูนย์การศึกษาฯ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ออกบูธ โครงการ Thailand Education Expo 2022 เพื่อแนะนำข้อมูลข่าวสารการรับนักศึกษา

ศูนย์การศึกษามหาวิทย

Read more

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ให้บริการ ถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ 2565 ภาคพิเศษ ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม CL2-106 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาค

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แบบ(ออนไซต์และออนไลน์)ครั้งที่ 1/2565 วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือก/สรรหาประธานนักศึกษา และคณะกรรมการฯ

การประชุมคณะกรรมการด

Read more