สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคที่ 6 ขอนแก่น เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อต่อใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงง

Read more

การประชุมการสำรวจตรวจสอบแนวเขตที่ราชพัสดุ และรับฟังการชี้แจง โดยธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การประชุมการสำรวจตรว

Read more

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น

“ประชาสัมพันธ์นักศึก

Read more