ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

          ด้วยมหาวิท

Read more

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

         ด้วยมหาวิทย

Read more

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาความรู้ / ความสามารถสาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 และสาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

โครงการ : สร้างเครือ

Read more

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

               ศูนย์

Read more

บริการถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ และแจกรหัสอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2566 ภาคเสาร์-อาทิตย์ (กศพ.)​

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหา

Read more