ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

อ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัครเพิ่มเติม

ใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สมัครผ่านทางโรงเรียน
สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ โดยยื่นใบสมัครผ่านอาจารย์แนะแนว หรือผู้ที่โรงเรียนมอบหมายให้เป็นผู้รับสมัคร
แบบบันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสำหรับอาจารย์แนะแนว

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สมัครทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565  สมัครด้วยตนเอง
สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *