มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย (งิ รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) ระยะที่ พื้นที่ ตำบลเมืองเก่า จ.ขอนแก่น จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2564 สัเอกสารด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ศาลาประชาคม หมู่ที่ บ้านดอนบม เกณฑ์การรับสมัคร ดำเนินการจ้างงานทั้งหมด เดือน โดยเปิดรับประเภท ประชาชนทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สัญชาดีไทย อายุ ขึ้นไป ปฏิบัติงานตามนโยบายของ อว. 3. ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ/เอกชน ไม้ เอกสารประกอบการสมัคร 1. ใบสมัคร 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ชุด 3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา หรือ Transcript จำนวน ชุด 4. สำเนาสมุดบัญซีเงินฝาก ทีู่กห้อมเพยเลประจำตัวประชาชน 5. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน รูป ส่งเอกสารด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 12 ตุลาคม 2564 ศาลาประชาคมหมู่ที่ บ้านดอนบม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0850095389 คุณวรัฐภรณ์, 0804628112 คุณณัฐชา"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ระยะที่ 1พื้นที่ ตำบลเมืองเก่า จ.ขอนแก่น จำนวน 15 อัตรา ปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2564 ส่งเอกสารด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านดอนบม
เกณฑ์การรับสมัคร ดำเนินการจ้างงานทั้งหมด 3 เดือน โดยเปิดรับประเภท ประชาชนทั่วไป เงินเดือน
9,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานตามนโยบายของ อว.
3. ว่างงานและไม่ได้รับค่ตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ/เอกชน
4. ไม่ได้รับการช่วยเหลือการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา หรือ Transcript จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ที่ผูกพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน
5. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ส่งเอกสารด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2564
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านดอนบม
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0850095389 คุณวรัฐกรณ์ , 0804628112 คุณณัฐชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัครและขั้นตอนการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
*************************************************
กยศ. และ กรอ.
ของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ.
รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา และรายใหม่  ภาคเรียนที่1/2564