ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ ๔

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีกำหนดจัดงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom Meeting โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอ

ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

จึงขอความอนุเคราะห์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ ๔ ประจำปี

๒๕๖๕ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของท่าน เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมบทความเต็ม (Full Paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ncst.!ru.ac.th และสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ ㆍ๘-๕๖๘๑-๑๒๒๗

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัครและขั้นตอนการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
*************************************************
กยศ. และ กรอ.
ของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ.
รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา และรายใหม่  ภาคเรียนที่1/2564