ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ ๔

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีกำหนดจัดงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom Meeting โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอ

ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

จึงขอความอนุเคราะห์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ ๔ ประจำปี

๒๕๖๕ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของท่าน เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมบทความเต็ม (Full Paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ncst.!ru.ac.th และสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ ㆍ๘-๕๖๘๑-๑๒๒๗

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *