ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
 
สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) ได้แก่
1. สาธารณสุขศาสตร์  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
2. เกษตรศาสตร์  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
3. ภาษาอังกฤษ  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
4. ภาษาอังกฤษธุรกิจ  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
5. ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
6. การท่องเที่ยวและการโรงแรม  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
7. รัฐประศาสนศาสตร์  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
8. นิติศาสตร์  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
9. การจัดการ  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
10. การบัญชี  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
11. การตลาดดิจิทัล  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
12. คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
13. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
 
ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
 
สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ได้แก่
1. สาธารณสุขศาสตร์  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
2. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  (รับ ม.6/เทียบเท่า)
3. ภาษาอังกฤษ  (รับ ม.6/เทียบเท่า)
4. ภาษาอังกฤษธุรกิจ  (รับ ม.6/เทียบเท่า)
5. รัฐประศาสนศาสตร์  (รับ ม.6/เทียบเท่า)
6. นิติศาสตร์  (รับ ม.6/เทียบเท่า)
7. การจัดการ  (รับเฉพาะผู้จบอนุปริญญา ปวส.หรือเทียบเท่า)
8. การบัญชี  (รับเฉพาะผู้จบอนุปริญญา ปวส.หรือเทียบเท่า)
 
***รายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัครและขั้นตอนการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. และ กรอ.***
*************************************************
***ของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ.รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา และรายใหม่ ภาคเรียนที่1/2565***
ลิงค์การรับสมัครนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สาขาที่เปิดรับ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคนโลยี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *