นย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เงินคงคลัง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างป้าย ประตู และรั้ว

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เงินคงคลัง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างป้าย ประตู และรั้วศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทีมวิศวกรและคณะผู้รับผิดชอบ จะได้ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างแนวเขตรั้วดังกล่าวข้างต้น

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ต้นไม้

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัครและขั้นตอนการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
*************************************************
กยศ. และ กรอ.
ของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ.
รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา และรายใหม่  ภาคเรียนที่1/2564