โครงการยุทธศาสตร์ย่อยเรื่อง “การจัดทำหลักสูตรและสร้างแกนนำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลพระลับ

ด้วย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น มีกำหนดจัดโครงการยุทธศาสตร์ย่อยเรื่อง “การจัดทำหลักสูตรและสร้างแกนนำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลเมืองเก่าและตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านสะอาด หมู่ ๒ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม>>>คลิ๊ก<<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสำหรับคู่ค้า  (Data Privacy Notice for Vendors)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for Students)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (Data Privacy notice for employees)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for LRU Library  Services Privacy: External Users)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลที่สนใจเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for Prospective Students)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับผู้มีส่วนร่วมในงานค้นคว้าวิจัยทั่วไป  (Data Privacy Notice for General Research Participant)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับศิษย์เก่า  (Data Privacy Notice for Alumni)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  (Data Privacy Notice for Children)