ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น

“ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ เขาร่วม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565
นักศึกษา กศร.6501 ศูนย์เลย เข้าร่วมอบรม
ณ ห้องประชุมทองกราว 1 ชั้น2
คณะมนุษย์ศาสตรและสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
นักศึกษาใหม่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น หมู่เรียน กศร.6502ข
#online ระบบ google meet
หมายเหตุ: นักศึกษาใหม่สามารถ Scan QR Code เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพที่แนบมานี้
ไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
หมู่เรียน กศร.6502ข ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น
🙏🙏สแกนคิวอาร์โค้ดทางด้านล่าง⬇️⬇️⬇️
เพื่อความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
#ไลน์กลุ่ม นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสำหรับคู่ค้า  (Data Privacy Notice for Vendors)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for Students)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (Data Privacy notice for employees)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for LRU Library  Services Privacy: External Users)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลที่สนใจเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for Prospective Students)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับผู้มีส่วนร่วมในงานค้นคว้าวิจัยทั่วไป  (Data Privacy Notice for General Research Participant)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับศิษย์เก่า  (Data Privacy Notice for Alumni)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  (Data Privacy Notice for Children)