การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 6/2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. ปรีชา ประเทพา พลตำรวจตรีสันติ ไทยเสถียร รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ ณ อาคารเรียนรวม CL01 ห้องประชุมยางนา2 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม>>คลิ๊ก<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสำหรับคู่ค้า  (Data Privacy Notice for Vendors)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for Students)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (Data Privacy notice for employees)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for LRU Library  Services Privacy: External Users)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลที่สนใจเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  (Data Privacy Notice for Prospective Students)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับผู้มีส่วนร่วมในงานค้นคว้าวิจัยทั่วไป  (Data Privacy Notice for General Research Participant)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับศิษย์เก่า  (Data Privacy Notice for Alumni)
 ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  (Data Privacy Notice for Children)