โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสังคมศาสตร์” เรื่อง การจัดการความเสี่ยงและการจัดการความรู้ (KM)

โครงการ “การประชุมเช

Read more

กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ศูนย์การศึกษามหาวิทย

Read more

ประชาสัมพันธ์ “เรื่องการประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ” แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

📣ประชาสัมพันธ์ &#822

Read more

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ การรับสมัครนั

Read more

นย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงาน Air-Rail and Logistic Expo 2022       ระหว่างวันที่ 15-1 7 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

             ศูนย์กา

Read more