ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

          ด้วยมหาวิท

Read more

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

         ด้วยมหาวิทย

Read more

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาความรู้ / ความสามารถสาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 และสาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

โครงการ : สร้างเครือ

Read more

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

               ศูนย์

Read more

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2566

     การประชุมคณะกรร

Read more