ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

          ด้วยมหาวิท

Read more

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

         ด้วยมหาวิทย

Read more

บริการถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ และแจกรหัสอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2566 ภาคเสาร์-อาทิตย์ (กศพ.)​

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหา

Read more

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2566

     การประชุมคณะกรร

Read more

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม “ตามฮอยฮีตสิบสองคองสิบสี่ เฮ็ดบุญเดือนห้ามหาสงกรานต์”

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษา

Read more